For safty, before using Electronic Banking services:

 • Make sure that your browser is pointing to https: followed by e.bbi.ba like this: https://e.bbi.ba
 • Never download a file or click any link sent from an un-trusted source or an unknown sender.
 • Always keep your computer updated with the latest Antivirus software, firewall and browser security updates
 • Never accept money from untrusted or unknown sources and perform transactions on their behalf.
 • If you are using SMS token as a tool for authentication, make sure that the mobile number is accurate and in your possession
 • Read the SMS alerts sent to you carefully and make sure they are being sent for the transactions performed by you.
 • Never disclose the One Time Password sent to your mobile via SMS to anyone even if he / she claims being a bank staff.
 • Never disclose your ATM Card Number, ATM PIN, User ID or Password to anyone even if he / she claims being a bank staff.
 • Avoid using internet banking from a public PC such as Cyber café or at a KIOSK
 • Always remember to sign out completely after using internet banking and make sure sign out screen is displayed.

Radi sigurnosti, prije upotrebe elektronskog bankarstva:

 • Osigurajte da vaš internet preglednik pokazuje na https: nakon čega slijedi e.bbi.ba kao što je: https://e.bbi.ba
 • Nikada ne preuzimajte datoteke i ne klikajte na linkove koje ste dobili iz neprovjerenih izvora i od nepoznatih pošiljaoca.
 • Računar uvijek koristite nakon što ste instalirali posljednji antivirusni softver, firewall i sigurnosne zakrpe za web preglednik koji koristite
 • Nikada ne prihvatajte novac iz nepoznatih izvora i ne obavljajte transakcije preko istih.
 • Ako koristite SMS token kao sredstvo autentifikacije, budite sigurni da je broj mobilnog telefona koji ste dali banci ispravan i da je u Vašem vlasništvu.
 • Pažljivo pročitajte SMS poruke koje primate od banke i provjeravajte da li su posljedica transakcija koje Vi obavljate.
 • Nikada ne otkrivajte drugim osobama jednokratnu lozinku (token) koju ste dobili putem SMS poruke, čak i ako tvrdi da predstavlja osoblje banke.
 • Nikome ne otkrivajte korisničko ime ili lozinku čak i ako tvrdi da predstavlja osoblje banke.
 • BBI banka putem email-a nikada neće od vas tražiti da verificirate podatke za prijavu u eBa ili bilo koje podatke o Vašim računima. Ako primite takav email sigurno se radi o pokušaju krađe povjerljivih podataka te Vas molimo da nas kontaktirate na INFO telefon.
 • Izbjegavajte korištenje elektronskog bankarstva sa javnih računara kao što se internet kafići, kiosci i sl.
 • Uvijek se potpuno odjavite sa elektronskog bankarstva nakon njegove upotrebe i budite sigurni da se pojavio ekran za ponovnu prijavu.
Prijava
Zaboravili ste lozinku?


Korisnik
Lozinka
Sigurnost: InfoInfo
Prijavi me

U slučaju da ne dobijete SMS token molimo Vas nazovite broj telefona 0800 200 20!
Molimo Vas prije upotrebe aplikacije pročitajte korisne savjete!⇱